··· Projectes ···

Auditori SEU ENDESA CATALUNYA, Barcelona

PROJECTE D’AUDITORI A LA SEU ENDESA CATALUNYA

Disseny de la sala polivalent de la nova Seu d’Endesa a Catalunya. El vestíbul del carrer Nàpols constitueix un dels accessos principals a l’edifici, per això es decidí implantar en aquest espai un auditori amb caràcter, capaç de dotar al hall d’accés de major representativitat i, al mateix temps, que tingués una estratègia de funcionalitat que potenciés la relació usuari-empresa a través d’actes de comunicació i exposició. Així doncs, emergeix el volum orgànic, conquistador de l’espai ortogonal, on s’hi allotja la sala d’actes i de conferències amb capacitat per a 240 persones. A l’interior, es dota de la capacitat de compartimentar l’auditori en tres sales sense afectar el funcionament ni les condicions lumíniques, acústiques i de confort aconseguides a través dels acabats i un estudi de les geometries òptimes.

Localització: Avinguda Vilanova 12, 08018 Barcelona
Any: 2012
Categories: Equipament, Interiorisme, Identitat corporativa
Superficie: 350 m2
Promotor: Endesa