··· Projectes ···

Espai MAHOU, Madrid

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PALAU DEL DUQUE DEL INFANTADO COM A ESPAI MAHOU

Partint de la rehabilitació del palau, la proposta pretén establir un amarratge ferm amb el passat i la història, tant de l’edifici com de la pròpia marca Mahou. La materialitat de la pedra i el maó serviran de vincle físic amb aquest passat històric que porta el pòsit necessari a tot producte que es preï. En contraposició amb la pedra, els valors de la marca i el producte es plasmen en el projecte amb els elements de vidre i tèxtils.

L’articulació de l’accés al format de passatge sorgeix de la conjunció dels objectius d’integrar l’edifici en la trama urbana i de respectar la seva morfologia històrica. Aquest espai serà origen i desenllaç de tots els recorreguts interiors de l’edifici, serà punt d’unió i element separador dels diferents usos i activitats del programa. L’element principal del sistema de recorreguts és la rampa central que cus els diferents nivells de l’edifici, fomentant al mateix temps la percepció variable de les diferents estances.

Localització: Carrer Don Pedro1, 28005 Madrid
Any: 2015
Categories: ComercialRehabilitacióIdentitat corporativa
Superficie: 2.870 m2
Promotor: Mahou