··· Projectes ···

Habitatges a Hospitalet, Barcelona

PROJECTE DE REFORMA D’EDIFICI INDUSTRIAL PER A ÚS DE VIVENDA PLURIFAMILIAR

Projecte de reforma i canvi d’ús d’edifici industrial i d’oficina per a la formació de 20 apartaments distribuïts en dues plantes a partir d’un nucli de comunicacions amb passadís distribuïdor central. Es generen dues tipologies d’habitatge amb una superfície útil de 38 m2. Cap a la façana interior s’hi projecten les terrasses exteriors mentre que la façana interior es presenta com un front més continu. Es realitza una millora en termes energètics gràcies a la rehabilitació integral de la façana i a la implantació de plaques solars acumuladores d’aigua calenta sanitària que s’ubica a la coberta.

Localització: Carrer Blas Fernández de Lirola 43-45, 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Any: 2010
Categories: Residencial, RehabilitacióEficiència energètica
Superficie: 1.100 m2
Promotor: Julio Sainz de la Maza y Hnos. S.A.