··· Projectes ···

NORDIC BUILT CHALLENGE, Oslo

Projecte de rehabilitació dels espais comercials i d’oficines de l’Estació Central d’Oslo, dins del concurs Nordic Built Challenge

Com a estratègia general per a afrontar els reptes que el Nordic Built Challenge Norway proposa, es treballa en tres direccions confluents: la millora de l’eficiència energètica del conjunt, la millora de la gestió de l’espai i la millora en el posicionament urbà i social de l’edifici. Les estratègies generals de millora de l’eficiència energètica es basen en els principis Cradle to Cradle i pretenen apropar l’edifici a l’objectiu Zero Emissions per mitjà de la reducció o la compensació en les emissions de CO2. Per mitjà de l’estructuració de l’espai mitjançant franges operatives, es pretén una racionalització i millor gestió de l’espai d’oficines. I finalment, a través de la renovació complerta de la façana, no tan sols s’aconsegueix una millora considerable del seu comportament energètic, sinó que també es potencia un canvi d’imatge per a reposicionar l’edifici dins del paisatge urbà i immobiliari d’Oslo.

Localització: Oslo
Any: 2013
Categories: Oficines, Comercial, Rehabilitació, Eficiència energètica
Superficie: 50.500 m2
Promotor: Nordic Built