··· Projectes ···

Oficines ENDESA, Osca

PROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI D’OFICINES D’ENDESA A OSCA

L’edifici s’utilitzava com oficines i magatzem. La voluntat d’Endesa era reformar interiorment l’edifici per acollir les seves noves oficines i dotar-les d’unes millores condicions de confort pels seus usuaris.

De la distribució proposada es pot observar que el projecte agrupa els espais de servei per aconseguir un gran Espai diàfan per la implantació dels llocs de treball. Aquesta estratègia de distribució afavoreix les circulacions interiors de la planta, l’entrada de llum natural i permet una optimització de les instal·lacions.

Localització: Carrer División 52, 28 – Subestació Elèctrica De Sepes, 22006 Osca
Any: 2017 – 2018
Categories: Oficines, Rehabilitació, Identitat corporativa
Superficie: 411,79 m2
Promotor: Endesa