··· Projectes ···

Oficines ENDESA, Viladecans

PROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI D’OFICINES D’ENDESA A SANT BOI DE LLOBREGAT

Es projecta la reforma parcial de l’edifici existent i l’ampliació del mateix amb una nova edificació. Així com, la urbanització dels espais exteriors de l’edifici per la implantació de dues zones d’aparcament.

La reforma de l’edifici existent afecta a les zones de planta Baixa i primera, la totalitat de la façana i part de la coberta. L’ampliació consisteix en la construcció d’un edifici nou de planta Baixa + 3 plantes pis, connectat amb l’edifici existent, formant així un únic volum.

Per realitzar aquesta intervenció es reforma un total de 284m² de superfície de l’edifici existent i es construeix un total de 1.158,09m² de superfície d’obra nova.

Localització: Carrer Rioja, s/n – Subestació Elèctrica de Viladecans, 08830 Sant Boi de Llobregat
Any: 2017 – 2019
Categories: Oficines,Rehabilitació, Identitat corporativa,
Superficie: 876 m2
Promotor: Endesa