··· Projectes ···

Oficines ENDESA, Vic

PROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI D’OFICINES D’ENDESA A VIC

El projecte compren la reforma total de l’edifici existent i la urbanització dels espais exteriors de l’edifici per la implantació de dos zones d’aparcament.

Es projecta la reforma total de la façana existent i la coberta, la remodelació de la distribució interior i les instal·lacions per l’adequació a les necessitats d’Endesa, la modificació de l’escala existent i la instal·lació d’un ascensor per la supressió de barreres arquitectòniques.

Localització: Carretera De Gurb S/N – Subestació Elèctrica D’Osona, 08500 Vic
Any: 2017 – 2019
Categories: OficinesRehabilitació, Identitat corporativa
Superficie: 566,84 m2
Promotor: Endesa