··· Projectes ···

Reforma edifici ESTABANELL DISTRIBUCIÓ, Granollers

PROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI D’OFICINES D’ESTABANELL DISTRIBUCIÓ

El projecte consisteix en la definició de la reforma i ampliació de l’edifici ubicat al carrer Ponent 3-9, format per planta baixa i dues plantes pis, per adequar-lo per la futura implantació d’espais d’ús administratiu de les oficines d’Estabanell.

Localització: Granollers
Any: 2019
Categories: Oficines, Interiorisme, Rehabilitació, Eficiència energètica
Superficie:
Promotor: Estabanell Distribució