··· Projectes ···

Rehabilitació Façanes CAN FELIPA, Barcelona

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI DE CAN FELIPA

El projecte comença detectant i analitzant la gravetat de les patologies existents sobre la totalitat de l’envoltant de l’edifici de Can Felipa. Arran d’aquesta primera anàlisi, es desenvolupa el diagnòstic definitiu, més exhaustiu, en el qual es divideixen les solucions adoptades segons la zona d’actuació: l’edifici històric i el nucli de comunicacions verticals adjacent. A l’edifici històric, el projecte pretén recuperar les parts de la façana afectades amb una elecció de solucions i materials que mantenen l’estètica existent, respectant la construcció original. La solució constructiva per a l’edifici que alberga el nucli de comunicacions consisteix en la substitució dels perfils d’acer per perfils d’alumini per a la creació d’un nou volum únic amb tancament de mur cortina de vidre.

Localització: Carrer Pallars 277, 08005 Barcelona
Any: 2017 – 2018
Categories: Equipamento, Rehabilitació
Superficie: 4.183,51 m2
Promotor: Ayuntamiento de Barcelona